Sekretesspolicy och hantering av personuppgifter

För digitillväxt.se

Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras när du registrerar dig för utbildning, workshops, konferenser, besöker webbplatsen digitillväxt.se eller använder de initiativ och tjänster som erbjuds från digitillväxt.se. DIGITILLVÄXT och webbplatsen digitillväxt.se fungerar som operatör och ansvarig enhet. Sekretesspolicyn och användarvillkoren gäller endast webbplatsen digitillväxt.se.

DIGITILLVÄXT
Frederikskaj 4, 1.
2450 Köpenhamn

E-post  kontakt@digitillvaxt.se

Tel. 0045- 71 99 25 24.

 

DIGITILLVÄXT (nedan) är operatör för Google Digitalakademin och ansvarar för att samordna kurser med bland annat medarbetare och medarrangörer, uppladdning av kurser, event, konferenser, nyheter och annat innehåll. Google Digitalakademin är ett rikstäckande utbildningsinitiativ, som hjälper små och medelstora företag att växa med hjälp av internet. För att mäta och kontinuerligt förbättra de möjligheter som erbjuds samlas personuppgifter in.

Användning av digitillväxt.se

När du använder digitillväxt.se behandlar vi följande personuppgifter: namn, e-post, företagsnamn, titel och telefonnummer. Syftet med att samla in personuppgifter är att ge bästa möjliga service till de som har anmält sig, bland annat skickar vi ut påminnelser per e-post och SMS och kursutvärdering.

Vi mäter trafik och användarbeteende på digitillväxt.se för att optimera användarupplevelsen för webbplatsbesökare. För detta ändamål använder vi Google Analytics, som samlar in data och statistik om användarnas interaktion med webbplatsen. Du kan alltid välja bort Google Analytics genom att besöka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vi använder också Facebook-pixlar på digitillväxt.se för att spåra resultatet av betald annonsering.

Ändamålet med insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för att optimera användarupplevelsen av kurser, evenemang, konferenser och webbplats. Det handlar om förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post och organisation. Informationen sparas tills en person väljer bort vår databas eller högst 24 månader efter att syftet uppfylls, varefter uppgifterna raderas. Vi samlar in personuppgifter från dig i följande fall:

När du anmäler dig till en kurs, ett evenemang eller en konferens

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Vi samlar bara in den information vi behöver för att du ska kunna registrera dig till våra evenemang (kurser, videoträning, livestreams och liknande). Dina uppgifter kommer inte att delas med andra och vi tydligt anger med hjälp av stjärnor (*) där personuppgifter är obligatoriska och tydligt utan asterisk (*) där personuppgifter är frivilliga.

Skydd av personuppgifter

Vi följer dataskyddsförordningen och hanterar personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi använder datorer och servrar med begränsad åtkomst som ligger under säkra och kontrollerade anläggningar. Vi testar och övervakar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder för att säkerställa att alla åtgärder uppfyller all krav med hänsyn till våra användares informationssäkerhet.

Marknadsföring

Personuppgifter används för att anpassa vår marknadsföring. Vi skickar nyhetsbrev till våra användare och använder personuppgifter för att kommunicera med våra deltagare angående de kurser och tjänster vi tillhandahåller. Kommunikationen kan ske via telefon, e-post eller SMS.

Dina rättigheter

Enligt lag har du följande rättigheter i förhållande till vår hantering av information om dig:

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag): Du har rätt att få tillgång till de upplysningar vi hanterar om dig.

Rätt till rättelse och radering:Du har rätt att korrigera felaktiga upplysningar om dig själv. Du har dessutom rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att hanteringen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt till att göra invändningar: Du har i vissa tillfällen rätt att komma med invändningar till vår hantering av dina personuppgifter.

Om du vill använda dig av dina rättigheter ska du kontakta oss. Se kontaktinformation nedan.

Vem är dataansvarig och hur kommer jag i kontakt med DIGITILLVÄXT?

DIGITILLVÄXT, Frederikskaj 4, 1., 2450 Köpenhamn är dataansvarig för hanteringen av dina uppgifter.

Frågor kan ställas till Erik Lautrup-Larsen som kan kontaktas på erik@digitillvaxt.se.

Du kan kontakta DIGITILLVÄXT på e-post, kontakt@digitillvaxt.se eller tel 0045- 71 99 25 24.

Få våra bästa digitala tips direkt i din inkorg!
Få våra bästa digitala tips direkt i din inkorg!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra bästa digitala tips direkt i din inkorg.